Rainy

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

สายรุ้งแห่งรุ่งอรุณ

จากคำนิยามของชีวิตที่หลายๆคนต่างพูดพร้อมกันว่า ชีวิต คือการเรียนรู้  นั้นมันเป็นสิ่งที่ตีความหมายได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งนัก ที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้...ในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดจากท้องมารดา จนกระทั่งสิ้นสุดลมหายใจ แต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์ได้เช่นไร หากมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

                      
           
เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้หลายๆคนจะเข้าใจและเห็นภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่นั่งบนเก้าอี้ภายในห้องทสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วมีอาจารย์นั่งบรรยายถึงเนื้อหาต่างๆอยู่หน้าห้อง  ซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง  ทั้งเด็ก ,วัยรุ่น, ผู้ใหญ่ แม้กระทั่งวัยชราก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้น หมายถึง การทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้   มันไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดการเรียนรู้เรื่องใด และที่ใดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมได้ แต่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีหลายๆคนมาอยู่รวมกันแล้วความหลากหลายหรือความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องที่แตกต่างจึงเป็นหน้าที่ของคนสังคมนั้นๆที่ต่างต้องศึกษากันและกันในเรื่องของความแตกต่างที่มีอยู่ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน ดังคำกล่าวที่ว่า แตกต่าง...แต่ไม่แตกแยก

เมื่อคนเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับเราและคนรอบข้างแล้วจะทำให้เราเป็นคนเท่าทันหรือเป็นคนทันเหตุการณ์การกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เมื่อมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ปัญหาอย่างคนมีความรู้และด้วยวิธีที่ถูกต้อง
เราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความรู้เนื่องมาจากการเรียนรู้นั้นทำให้เราสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิต ดังนั้น ในถานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความสุข ความสำเร็จในชีวิต เราจึงควรที่จะกอบโกยหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆ แล้วในที่สุด เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น