Rainy

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ความสุขที่แท้จริงคือ........ ♥....♥  "ความสุขที่แท้จริง"  ♥....♥
 

• ความสุขนั้น คือ ความพอใจ ถ้าความพอใจโง่ ก็สุขโง่ ความพอใจหลอกลวง ก็สุขหลอกลวง ความพอใจแท้จริง ก็สุขแท้จริง
• เราทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงาน ถ้าเราเบื่อ มันก็ตกนรกอยู่ที่โต๊ะทำงาน แล้วเราก็คิดว่า พอถึงเย็นเลิกงาน ไปเที่ยวกินเหล้าเมายากามารมณ์อะไรก็เป็นความสุข มันก็เป็นความโง่
• สุขแท้จริง อยู่ที่การทำงานถูกต้องตามความเป็นมนุษย์ เรามีความเป็นมนุษย์ ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้อง เราพอใจ เรายกมือไหว้ตัวเองได้ นั่นคือความสุข
• พอถึงวันเงินเดือนออก ไม่รู้ไม่ชี้ มันไม่ไปไหนเสียหรอก เราไม่ต้องไปนึกถึงมัน เราเอาเงินเดือนไปใช้ให้ถูกต้อง อย่าใช้เพื่อทำลายตัวเองให้วินาศ
• ชาวนาคนหนึ่ง ไถนามีความสุขอย่างยิ่ง ขุดดินก็มีความสุข ไถนาก็มีความสุข อะไร ๆ ก็มีความสุข พอข้าวสุกเอาไปขายได้ ไม่รู้ไม่ชี้ ลูกเมียเขาจะไปทำกันอย่างไร ก็ไม่รู้ไม่ชี้ ฉันมันเป็นสุขเมื่อไถนา เมื่อขุดดิน เมื่อทำการงาน นี่! ความสุขอย่างนี้มันแท้จริงกว่า
• ขอให้มีความสุขจากการทำงาน ในขณะที่ทำงาน มันสุขเสียแล้ว มันไม่ต้องไปหาความสุขที่หลอกลวงคดโกงที่ไหนอีก ปัญหามันหมดไป เรามีการงานที่เป็นสวรรค์ ไม่เป็นนรก

จาก “ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก” ของ พุทธทาสภิกขุ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น